همدم بیکرانه

بوی رحیل می دهی توئی که یک یگانه­ای

من ان کبوتر حرم دلت مثال لانه ای

زمزمه خداخدا بود همیشه ذکر تو

من آن غلام درگهم همدم بیکرانه ای

من زپیت دویده ام ای نگهت بهانه ام

همره و همراه منی تو بهترین بهانه ای

متلمسم به کوی تو حامی و همنوای عشق

تو معبد روح منی تو بهترین ترانه ای

بوی بهشت می رسد از دم با صفای تو

تویی شمیم عشق من جان تنت خزانه ای

مومن دل خسته منم منم اسیر مهر تو

مرجع و مرجوع منی ای که تو جاودانه ای

                                              

                                             مومن

+ نوشته شده توسط مجید مومن در دوشنبه ۱۵ آذر۱۳۸۹ و ساعت 19:51 |


Powered By
BLOGFA.COM